AGAX - ARCHIVO HISTÓRICO DE TORNEOS


 I TORNEO ANINOVO  - 1996

 

As veces as ideas presuntamente tolas son as de mellor resultado. Pouca xente podería concebir que un Torneo celebrado na Noitevella podería ter éxito. Pero o tivo. Non só o número de participantes foi similar ó de outros torneos organizados en SA-FA, a presencia de público foi moito maior.

O resultado foi unha aceptable festa para os xogadores e outros presentes que quedaron dacordo nunha cousa; repetir o Torneo nos vindeiros anos.

Resumindo; foi un torneo no que obviamente primaba o lúdico sobre o competitivo. Luis Delgado e Ernesto Pérez partían como favoritos e seguramente o maior indice de alcohol en sangue do primeiro permitiu a victoria do finalmente vencedor.

Antes de cada partida era obrigatoria a inxesta dun “chupito” de licor. O resultado foi un agradable anti-xadrez de partidas a cinco minutos.

O último clasificado tamén tivo un pequeño detalle; unha pequena calabaza de papel que por motivos non de todo craros acabou confundida cun churro no chocolate matinal polo seu dono.

 

 

1.-  ERNESTO PEREZ                     5.5             22.0   15.00        

N+ 10 B+  2 N+  5 B+  3 N+  6 B=  4

2.-  RICARDO CABANELAS           4.5                 17.0   11.50

B+ 14 N-  1 B+ 12 N+  9 B=  4 B+  3

3.-  LUIS DELGADO                4.0                 22.0   14.50

B+ 11 N+  7 B+  4 N-  1 B+  8 N-  2

4.-  SILVIA BARBEITO             4.0                 20.5   14.00

N+ 13 B+  6 N-  3 B+ 10 N=  2 N=  1

5.-  PABLO PARADA               4.0                 19.0   11.50

B+  8 N+ 11 B-  1 B-  6 N+  9 N+  7

6.-  GONZALO VAZQUEZ         3.0                 20.5   14.00

B+ 12 N-  4 B+  7 N+  5 B-  1 N-  8

7.-  HECTOR LOPEZ                  3.0                 17.0   12.00

N+  9 B-  3 N-  6 B+ 13 N+ 10 B-  5

8.-  CESAR                                      3.0                     16.5   11.50

N-  5 B-  9 B+ 11 N+ 12 N-  3 B+  6

9.-   J. MANUEL CERNADAS           2.5                 18.0   12.50

B-  7 N+  8 N= 10 B-  2 B-  5 N+ 12

10.- J. CARLOS GARCIA            2.5                 17.0   11.50

B-  1 N+ 14 B=  9 N-  4 B-  7 N+ 11

11.- ESTHER                                 2.0                 14.5   10.50

N-  3 B-  5 N-  8 N+ 14 B+ 12 B- 10

12.- J. MANUEL DIAZ                    1.0                 16.0   10.50

N-  6 B+ 13 N-  2 B-  8 N- 11 B-  9

13.- DAVID GROBAS                      RETIRADO

14.- NACHO                         RETIRADO